Daňové zaťaženia fyzických a právnickych osôb

Sadzba dane z príjmu fyzických a právnickych osôb

Aké daňové zaťaženia Vás čakajú ak sa rozhodnete pre založenie živnosti/s.r.o.? Pozor na zmeny, ktoré platia od 1.1.2020:

Sadzba dane živnostníkov:

Sadzby daní z príjmov fyzických osôb sú od 1.1.2020 nasledovné:

  • 15 % – ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške neprevyšujúcej sumu 100 000 €,
  • 19 % z časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima (vrátane). Sadzba dane z príjmov vo výške 19 % sa uplatňuje na časť základu dane, ktorá nepresahuje sumu 37 163,36 € (vrátane) – ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €,
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok platného životného minima. Sadzba dane z príjmov vo výške 25 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 € (t. j. 37 163,37 € a viac) – ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €.

Živnostník si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane. Ak má živnostník vyživované deti môže si uplatniť daňový bonus

Sadzba dane spoločností s ručením obmedzeným (sro):

Sadzby daní z príjmov právnických osôb sú od 1.1.2020 nasledovné:

  • 15 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 100 000 €,
  • 21 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 100 000 €.
  • 7 % daň z dividend – ak s.r.o. vyplatí časť zisku ako dividendu fyzickým osobám (spoločníkovi)

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme