Rátame s vami,
počítame pre vás

Naše služby

Profesionálne a praktické znalosti v obore daňových, mzdových, právnych a účtovných služieb

Správne vedenie účtovníctva je základom pre stabilitu každého podniku, a preto poskytujeme komplexné účtovné služby:

  • Nezáleží nám na veľkosti vašej firmy, prioritou pre nás je poskytovať kvalitný servis všetkým zákazníkom.
  • Garantujeme vám férový prístup a prijateľné ceny.
  • Ponúkame vám účtovné poradenstvo a prípravu daňového priznania. Nezáleží na tom, do ktorej daňovej skupiny spadáte, daňové priznanie vypracujeme pre všetky druhy daní.

  Ostatné účtovné práce a administratívne úkony

  • Cash flow, súvaha a výsledovka v cudzojazyčnej mutácii
  • Spracovanie podkladov pre výkazníctvo a pre odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov
  • Kompletná ročná závierka a všetky s tým súvisiace práce vrátane daňového priznania a styku s audítorom
  • Konzultácie a porady s ekonomickým útvarom podľa potreby

  Cenník účtovných a iných služieb

Spoločnosť kladie dôraz na individuálny prístup k požiadavkám zákazníka od čoho sa odvíja aj cenotvorba za výkon nami poskytovaných služieb. Ceny sú stanovené dohodou podľa rozsahu vykonaných prác. V prípade nových klientov máme štartovací balík služieb v hodnote 312,- € + DPH/štvrťrok, ktorý obsahuje spracovanie nasledovných položiek:

  • Vedenie účtovníctva – spracovanie do 150 účtovných zápisov
  • DPH – spracovanie a zostavenie štvrťročných výkazov k DPH
  • Mzdová agenda – kompletné spracovanie a vedenie miezd do 5 zamestnancov

Kontakt

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme