Daňové, účtovné, ekonomické a
mzdové poradenstvo

Poradenské služby

Poskytujeme poradenstvo pre konkrétnu oblasť vašej spoločnosti.

Oblasť našich poradenských služieb je skutočne široká. Odborné informácie poskytujeme nielen v oblasti účtovníctva, ale aj daní.

Nakoľko celú agendu vašej spoločnosti spracováva u nás jeden pracovník, ktorý má prehľad o vašej spoločnosti, prijatých platbách, fakturovaných sumách, o výške základu dane, výške DPH v danom mesiaci, vie vám poskytnúť poradenstvo v reálnom čase.

Našou snahou je vám poskytnúť všetky dostupné informácie a poradenstvo tak, aby vaša spoločnosť profitovala. 

Riešime otázky a problémy, ktoré súvisia s vašim podnikaním.

Našim cieľom je umožniť zákazníkovi venovať sa naplno svojmu podnikaniu a starosti s účtovníctvom prenechať na našu spoločnosť.

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby a poradenstvo v oblasti spracovania účtovníctva pre právnické a fyzické osoby.

Efektívne ekonomické a daňové poradenstvo

Na základe našich dlhoročných a odborných skúseností a neustálym sledovaním zmien daňovej legislatívy našim klientom poskytujeme i odborné poradenstvo vedúce k legitímnej a efektívnej daňovej optimalizácii.

Okrem kvalifikovaného poradenstva pri závierkách na konci zdaňovacieho obdobia našu komplexnú znalosť daňovej problematiky klienti ocenujú aj počas celého roka, kedy s nami môžu konzultovať otázky a problémy z rôznych daňových oblastí. Spolupracujeme s osvedčeným externým daňovým poradcom.

Informujeme ich o aktuálnych zmenách daňovej legislatívy, o ich právach i povinnostiach a poskytujeme im profesionálne zastupovanie v komunikácii s daňovým úradom aj v prípade daňovej kontroly a miestnych zisťovaniach.

Takéto odbremeňovanie dáva našim klientom pocit komfortu a istoty.


Poradenské služby ponúkame v týchto oblastiach:

 • Poradenstvo pri zakladaní spoločností, voľbe vhodnej právnej formy, 
 • Nastavenie (výber) efektívneho vedenia účtovníctva
 • Možnosť konzultácie problémov z rôznych daňových a ekonomických oblastí 
 • Optimalizácia štruktúry podnikov za účelom zníženia daňového zaťaženia zisku 
 • Legitímna a efektívna daňová optimalizácia 
 • Prenos a využitie daňových strát 
 • Poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní,
 • Optimalizácia v oblasti DPH
 • Poradenstvo a zastupovanie pri daňovej kontrole, miestom zisťovaní, odpovede na výzvy správcu dane
 • Profesionálna komunikácia s daňovým úradom 
 • Upozornenia na daňové, odvodové a iné termíny splatnosti
 • Informovanie o aktuálnych zmenách daňovej legislatívy, ktoré sa týkajú vášho podnikania
 • Zabezpečenie prihlasovania, a oznámení pre daňový úrad
 • Preskúmanie daňových platobných výmerov a prípadné uplatnenie opravných prostriedkov, konanie pri sporoch s daňovým úradom
 • Registrácia k daniam a plnenie oznamovacích povinností
 • Spracovanie žiadostí o záväzné stanovisko
 • Spracovanie žiadosti o poskytnutie procesnej úľavy (zrušenie preddavkovej povinnosti, predĺženie lehôt, apod.)

Kontaktujte nás

Už viac ako 26 rokov sa venujeme komplexnému vedeniu účtovníctva klientov.

Tel.: +421 2 43 425 898
E-mail: pama@pama-uctovnik.sk

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme