Daňové povinnosti: stručné info

Daňové povinnosti ak ste neplatiteľ DPH

Ste podnikateľ neplatiteľ DPH a váš ročný obrat sa blíži k 49 780 EUR? Nezabudnite sa pri prekročení tohto obratu zaregistrovať na Daňovom úrade za platiteľa DPH.

Ste neplatiteľ DPH a chcete obchodovať zo zahraničím v rámci EÚ? Pred nadobudnutím i dodaním služby v rámci krajín EÚ máte povinnosť registrácie pre DPH podľa §7a. Dodanie služby nezabudnite následne uviesť v súhrnnom výkaze. 

Ste neplatiteľ DPH a nadobúdate tovar z EÚ? Nezabudnite ešte pred prekročením sumy 14 000 EUR (bez dane) podať žiadosť o registráciu pre daň podľa §7 zákona o DPH.

Iné daňové povinnosti

Ak máte preplatok na dani z príjmov, do 40 dní od jeho vzniku máte možnosť podať žiadosť o vrátenie. Preplatok Vám tak bude vrátený do 30 dní od doručenia žiadosti.

Vykázali ste za predchádzajúce zdaňovacie obdobie daňovú povinnosť viac ako 16 600 EUR? Nezabudnite na povinnosť platenia mesačných preddavkov. 

Vykázali ste v predchádzajúcom zdaňovacom období daňovú povinnosť nad 5 000 EUR?  Vzniká Vám povinnosť platenia štvrťročných preddavkov na daň z príjmov.

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme