Pečiatka a podpis na faktúre – áno, či nie?

V žiadnom ustanovení zákona (Zák. o DPH, Zák. o účtovníctve, Obch. zákonník) nie je medzi povinnými náležitosťami faktúry uvedená povinnosť pečiatky a podpisu vystavovateľa faktúry.

Je na Vašej voľbe, či sa pre opečiatkovanie a podpísanie faktúry rozhodnete, alebo nie. Avšak kvôli zabezpečeniu vierohodnosti dokladu a neporušenosti jeho obsahu odporúčame, aby ste zvyk podpisovania faktúr mali zavedený aj vo Vašej bežnej praxi, i keď Vám to naša legislatíva neprikazuje.

Máte otázku?
My Vám ju radi zodpovieme